Hotline: 0932.348.816


Hỗ Trợ Trực Tuyến

Live Support
Live Support


Ý kiến phản hồi

Trong tổng số 1969 hòn đảo trên vịnh Hạ Long - địa danh được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới thì ...
Ngày nhận phòng Ngày trả phòng Loại phòng Số phòng

Thành lập Ban Chỉ đạo vận động tài trợ chương trình Carnaval Hạ Long 2015

 Thành uỷ Hạ Long vừa ban hành Quyết định 1281-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo vận động tài trợ chương trình Carnaval Hạ Long 2015.
 
Theo đó, Ban Chỉ đạo vận động tài trợ chương trình có nhiệm vụ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tích cực triển khai các hình thức tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia tài trợ cho chương trình Carnaval Hạ Long 2015. Đồng thời, Ban Chỉ đạo chương trình có hình thức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong việc tài trợ chương trình. Văn phòng HĐND, UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố là cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo.
 

Các tin khác