Hotline: ++(84-34) 6619735


Support online

Live Support
Live Support


Testimonial

The 4-star Morning Star Hotel, Tuan Chau Island’s newest hotel is prominently located on a Tuan Chau Island hillside. 
Cam Ly
Check in Check out Room type Room(s)

Du lịch tàu biển 2010: Sôi động trở lại

Trong năm 2009, du lịch tàu biển suy giảm mạnh, nhiều tàu giảm chuyến thậm chí cắt lịch trình vào Hạ Long (như hãng Star Cruise), lượng khách cũng giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 50% so với 2008. Tuy nhiên, khởi đầu năm 2010

See also